7 kettingen voor een totaalbehandeling

De informatie bekomen via de globale analyse van de spierkettingen laat ons toe om voor onze patiënten een individueel aangepast behandelschema op te stellen en welk op een eenvoudige, globale en coherente manier beantwoordt aan zijn disfuncties, misvormingen en pijnen. In werkelijkheid zijn ze niets anders dan een weerspiegeling van zijn problemen.

De fysiologische kettingen

vormen de anatomische circuits waarlangs het lichaam zich organiseert. Het grote voordeel hiervan is een volledige integratie van anatomie en fysiologie van kop tot teen.

De methode fysiologische kettingen

baseert zich in eerste instantie op een globaal en volledig onderzoek welk de spanningspunten in gans het lichaam, ter hoogte van de verschillende kettingen naar voren brengt. Vervolgens is het een manuele behandelmethode :

– om deze spanningszones op te heffen
– de tissulaire mobiliteit ter hoogte van de verschillende kettingen te herstellen
– het algemeen functioneren te verbeteren
– de statiek te verbeteren

Daar al onze lichaamsfuncties genetisch geprogrammeerd zijn is ons doel zeer eenvoudig: namelijk een maximum aan parasitaire structurele spanningen, welke aan de basis van de verschillende disfuncties, misvormingen en pijnen liggen, wegnemen.

plaquette1a

Een therapie toegankelijk voor iedereen

De methode kan toegepast worden vanaf de geboorte tot en met de derde leeftijd :

– de pasgeborenen : om spanningen opgelopen tijdens de bevalling op te heffen : congenitale torticollis, reflux, huilbaby, strabisme, slaapproblemen zijn maar enkele indicatieve voorbeelden.
– kinderen met allerlei misvormingen : voeten, knieën, cyfose, scoliose en thoracale misvormingen, maar ook groeipijnen, occlusieproblemen, myopie, astigmatisme, concentratieproblemen enz.
– sportlui om hun prestaties te verbeteren alsook ter preventie van overbelastingsletsels.
– volwassenen, ouderen : om locomotorische en organische disfuncties te verminderen of te helpen voorkomen alsook de gevolgen van arthrose te verminderen.

Le traitement

De behandeling

Deze is eenvoudig, concreet en globaal met als doel een maximum aan parasitaire spanningen die de oorzaak vormen van disfuncties, vervormingen en pijnen weg te nemen. De efficiëntie van de behandeling houdt stand daar na een kwalitatieve en globale behandeling het lichaam zelf een belangrijk deel van zijn herstel realiseert omdat alle functies genetisch geprogrammeerd zijn. Wij geven enkel een impuls.

Les techniques

De technieken

De aangewende technieken bestaan voornamelijk uit rekkingen en specifieke mobilisaties die het functioneel herstel ter hoogte van de verschillende kettingen zullen bevorderen.

Les séances

De behandeling

Een behandeling duurt gemiddeld 30 à 45 min afhankelijk van de problematiek van de patiënt en gebeurt gemiddeld à rato van 1zitting /week.

La fréquence

De frequentie

Deze lage frequentie wordt gerechtvaardigd daar zulke totaal aanpak een belangrijke dieptewerking heeft en het lichaam intussen nood heeft aan een periode van assimilatie en evenwichtsherstel.

L'entretien

Het onderhoud

Al onze weefsels hebben een geheugen. Een periodieke opfrissing hiervan vormt de beste preventie. Het is van enorm belang te begrijpen dat de oorzaken van uw klachten reeds jaren aanwezig zijn en dit als gevolg van traumata, ziektes, accident, lang aangehouden werkhoudingen of intensieve sportbeoefening. Tot op zekere hoogte heeft uw lichaam altijd een oplossing gevonden door te compenseren. Als dit echter niet meer mogelijk is ontstaan er pijn en klachten. We zullen proberen uw lichaam terug in evenwicht te brengen en met raad bijstaan om herval te voorkomen. Het is daarom tijdens en na de behandeling van belang de raad die we geven ( thuisoefeningen, eventuele voedingsaanpassingen, lichaamsbeweging…) te respecteren en op te volgen. Vergeet niet uw gezondheid hangt in eerste instantie vooral van uzelf af…

Les honoraires

Honorarium

Bij geconventioneerde kinesitherapeuten betaalt het ziekenfonds dat gedeelte terug wat overeenstemt met uw voorschrift en de nomenclatuur. Het supplement eigen aan de methode valt volledig ten laste van de patiënt. De kwaliteit van de behandeling rechtvaardigt deze manier van handelen.