7 kettingen voor een totaalbehandeling

De informatie bekomen via de globale analyse van de spierkettingen laat ons toe om voor onze patiënten een individueel aangepast behandelschema op te stellen en welk op een eenvoudige, globale en coherente manier beantwoordt aan zijn disfuncties, misvormingen en pijnen. In werkelijkheid zijn ze niets anders dan een weerspiegeling van zijn problemen.

De fysiologische kettingen

vormen de anatomische circuits waarlangs het lichaam zich organiseert. Het grote voordeel hiervan is een volledige integratie van anatomie en fysiologie van kop tot teen met valorisatie van de relatie tussen het muskuloskeletaal omhulsel en de viscera. Deze relatie inhoud-omhulsel is specifiek aan de methode Busquet.

De methode fysiologische kettingen

baseert zich in eerste instantie op een globaal en volledig onderzoek welk de spanningspunten in gans het lichaam, ter hoogte van de verschillende kettingen naar voren brengt. Vervolgens is het een manuele behandelmethode.Het onderzoek laat ons toe een specifieke synthese te maken van de problemen van de patient in relatie met zijn totale omgevingsfactoren. (familie, werk, sport, …).Het is een manuele methode volledig afgestemd op de patient:

– om deze spanningszones op te heffen
– de tissulaire mobiliteit ter hoogte van de verschillende kettingen te herstellen
– het algemeen functioneren te verbeteren
– de statiek te verbeteren

Daar al onze lichaamsfuncties genetisch geprogrammeerd zijn is ons doel zeer eenvoudig: namelijk een maximum aan parasitaire structurele spanningen, welke aan de basis van de verschillende disfuncties, misvormingen en pijnen liggen, wegnemen.

plaquette1a

Een therapie toegankelijk voor iedereen

De methode kan toegepast worden vanaf de geboorte tot en met de derde leeftijd :

– Omdat baby’s zich goed in hun vel zouden voelen. Dit gevoel van welzijn  zal zich vertalen in hun houding, beweeglijkheid, hun somatisch en emotioneel evenwicht. Door spanningszones los te maken behandeld de methode posturale assymetrieen (torticollis, baby in kommahouding,..), plagiocephalie, brachycephalie, borstvoedingsproblemen, spijsverteringsproblemen ( oprispingen, colieken, constipatie), huilbuien, slaapproblemen, enz
– kinderen met allerlei misvormingen : voeten, knieën, cyfose, scoliose en thoracale misvormingen, maar ook groeipijnen, occlusieproblemen, myopie, astigmatisme, concentratieproblemen enz.
– sportlui om hun prestaties te verbeteren alsook ter preventie van overbelastingsletsels.
– volwassenen, ouderen : om locomotorische en organische disfuncties te verminderen of te helpen voorkomen alsook de gevolgen van arthrose te verminderen.

Le traitement

De behandeling

Deze is eenvoudig, concreet en globaal met als doel een maximum aan parasitaire spanningen die de oorzaak vormen van disfuncties, vervormingen en pijnen weg te nemen. De efficiëntie van de behandeling houdt stand daar na een kwalitatieve en globale behandeling het lichaam zelf een belangrijk deel van zijn herstel realiseert omdat alle functies genetisch geprogrammeerd zijn. Wij geven enkel een impuls.

Les techniques

De technieken

De aangewende technieken bestaan voornamelijk uit rekkingen en specifieke mobilisaties die het functioneel herstel ter hoogte van de verschillende kettingen zullen bevorderen.

Les séances

De behandeling

Een behandeling duurt gemiddeld 30 à 45 min afhankelijk van de problematiek van de patiënt en gebeurt gemiddeld à rato van 1zitting /week.

La fréquence

De frequentie

Deze grondige behandeling werkt diep in op het lichaam en vraagt een tussentijd van assimilatie en regulatie. De behandelfrequentie zal aangepast worden in functie van elke patient. Een ritme van 1x/ week is een goed gemiddelde.

L'entretien

Het onderhoud

Wanneer een behandeling zijn doel heeft bereikt wordt aangeraden af en toe een onderhoudssessie te doen. Een interval van drie maanden lijkt hiervoor ideaal. Het lichaam beschikt over een tissulair geheugen en dit periodiek onderhoud is ideaal als preventie.

Les honoraires

Honorarium

Bij geconventioneerde kinesitherapeuten betaalt het ziekenfonds dat gedeelte terug wat overeenstemt met uw voorschrift en de nomenclatuur. Het supplement eigen aan de methode valt volledig ten laste van de patiënt. De kwaliteit van de behandeling rechtvaardigt deze manier van handelen.