Programma’s van Seminaries

 

 1 DE SPIERKETTINGEN TER HOOGTE VAN DE ROMP

– De statiek – Het evenwicht – De beweging – De compensaties
– De relaties “ inhoud-omhulsel “: musculoskeletale enveloppe – viscerale inhoud –
– De logica achter de compensaties: lordosen – cyfosen – scoliosen – thoracale afwijkingen
– Vertebrale artrose, disco-radiculaire en disco-vasculaire conflicten, hernia discalis, spinaalstenose

 2 DE SPIERKETTINGEN TER HOOGTE VAN DE ROMP

– Praktijk: Onderzoek statisch – dynamisch – Diafragma – Synthese
– Ontspanningsposturen voor de musculoskeletale- en neurovasculaire kettingen van de romp
– Globale postuur en reaxatie van de romp

 3 DE KETTINGEN TER HOOGTE VAN DE EXTREMITEITEN

– De pubalgie : analyse en behandeling
– Het bekken en de onderste ledematen
– De afwijkingen thv : bekken, heupen, knieën, voeten, voetgewelf, tenen
– De schoudergordel en de bovenste ledematen
– PSH – Tennis- en Golfers elbow – Karpaal tunnel en loge syndroom – Dupuytren
– De cervicale wervelkolom – cervicobrachialgie

 4 DE KETTINGEN TER HOOGTE VAN DE EXTREMITEITEN

– Praktijk: Onderzoek en Bilan van: Het bekken – Onderste ledematen – Cervicale wervelkolom – Bovenste ledematen
– Ontspanningsposturen voor de musculoskeletale- en neurovasculaire kettingen van de extremiteiten
– Globale posturen en reaxatie van de ledematen

 5 DE SPIERKETTINGEN EN DE CAVITEITEN : ABDOMEN EN PELVIS – DE BABY

– Anatomische beschrijving van de viscerale ketting abdomen – pelvis
– Onderzoek en behandeling van de viscerale en neurovasculaire ketting intra-cavitair
– Invloed van de viscerale ketting op de statiekveranderingen: lumbaal – het bekken – onderste ledematen
– Viscerale aspiratietechnieken in relatie tot de spierkettingen
– Onderzoek en behandeling van de pasgeborene en het kind + films
– Vervormingen: plagiocephalie – strabisme – torticollis – scoliosen

 6 DE KETTINGEN EN DE CAVITEITEN : DE THORAX – DE KEEL – DE MOND – DE OCCLUSIE

– Anatomische beschrijving van de viscerale ketting thv de thorax en de keel
– Onderzoek en behandeling van de viscerale en neurovasculaire ketting intra-cavitair
– De mondholte – Plaatsing en mobiliteit van de tong – Buccale ademhaling – De atypische déglutition.
– De occlusie.
– De relaties visceraal-musculoskeletaal: schedel-keel-thorax-abdomen-pelvis
– Praktische herhaling van de volledige viscerale ketting
– Synthese betreffende de scoliosen

 7 DE NEUROVASCULAIRE KETTING, ATM, CASE-STUDY

– De neuro-vasculaire ketting:beschrijving en behandeling
– ATM: analyse en behandeling locaal en globaal via de methode Busquet.
– Case-study’s en globale behandeling door de docenten en de studenten
– Algemene herhaling van alle kettingen
– Vraagstelling – Synthese

 8 DE KETTINGEN EN DE CAVITEITEN : DE SCHEDEL

– Onderzoek en behandeling van de schedel volgens de methode Busquet
– Het anterior kwadrant : ethmoïdaal : invloed op de fossa nasalis, de sinussen, het zicht
– Het posterior kwadrant : occipitaal : invloed op de statiek
– De laterale kwadranten: temporaal: invloed op het gehoor, het evenwicht
– Elk kwadrant wordt besproken in relatie tot :
. de statiekketting (intra en extra craniaal)
. de musculoskeletale kettingen
. de neurovasculaire ketting en de craniale zenuwen
. de viscerale ketting.
– Praktische synthese van de methode
– Evaluatie van case-study’s uit de verschillende werkgroepen

DE OPLEIDING EIGENT ZICH HET RECHT TOE DIT PROGRAMMA TE WIJZIGEN OM DE EVOLUTIE ERVAN TE KUNNEN VERZEKEREN.